KNJIGOVODSTVO ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE U SUSTAVU POREZA NA DOBIT

Vođenje poslovnih knjiga

Dnevnik knjiženja, glavna knjiga (bilančni i izvanbilančni zapisi) i pomoćne knjige (knjiga blagajne, saldakonti kupaca i dobavljača, knjigovodstvo osnovnih sredstava, materijalno knjigovodstvo…); Obračun PDV-a sa svim popratnim poreznim evidencijama; Sastavljanje zakonom propisanih statističkih i dr. izvještaja; Izrada “završnog računa” (bilanca, račun dobiti i gubitka, PD obrazac); Mjesečni obračun plaća djelatnika, sastavljanje JOPPD obrasca sa svim zakonom propisanim izdatcima koji se moraju iskazati u tekućem mjesecu; E-prijave / odjave na HZZO i HZMO, te izrada svih zakonom propisanih izvještaja uz plaće djelatnika.

CIJENA usluge bez PDV-a za trgovačka društva po djelatnostima 

-za uslužne djelatnosti (isključujući trgovinu) od =1.150,00kn i više

-za djelatnosti proizvodnje i trgovine od =1.500,00kn i više

 

VOĐENJE KNJIGOVODSTVA ZA FIZIČKE OSOBE U SUSTAVU POREZA NA DOHODAK – OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA

Vođenje jednostavnih poslovnih knjiga

Knjiga primitaka i izdataka, knjiga prometa, popis dugotrajne imovine itd.;Izrada godišnje prijave poreza na dohodak; mjesečni obračun plaća djelatnika; sastavljanje JOPPD obrazaca sa svim zakonom propisanim izdatcima koji se moraju iskazati u tekućem mjesecu; e-prijave/odjave djelatnika na HZZO I HZMO, te izrada svih zakonom propisanih izvještaja uz plaće djelatnika; obračun PDV-a sa svim popratnim poreznim evidencijama

CIJENA usluge bez PDV-a za obrtnike/slobodna zanimanja po djelatnostima

-uslužne djelatnosti (isključujući trgovinu i ugostiteljstvo) od   =760,00kn i više

-djelatnosti proizvodnje, trgovine i ugostiteljstvo od   =1.150,00kn i više

 

*Cijena se utvrđuje zavisno o količini poslovne dokumentacije (ulaznih i izlaznih računa, putnih naloga, izvoda poslovne banke…), broju zaposlenih, u sustavu/izvan sustava PDV-a, odnosno mjesečni/kvartalni obveznik obračuna PDV-a.

Cijena izrade “završnog računa” za obveznike poreza na dobit jednaka je iznosu ugovorene cijene usluga za jedan mjesec vođenja knjigovodstva, a cijena izrade prijave poreza na dohodak za obveznike poreza na dohodak jednaka je protuvrijednosti 100Eur po srednjem tečaju HNB uvećano za PDV. Navedene cijene uključuju dostavu dokumentacije prema svim institucijama (banke, Porezna Uprava, HZZO, HZMO, Fina itd.).

images (5)

KURIRSKA SLUŽBA – usluga kurira tj.dostava dokumentacije prema svim institucijama (banka, Porezna Uprava, HZZO, HZMO, Fina) predstavlja dodatnu podršku knjigovodstvenim uslugama i uključena je u cijenu usluga. Dostava dokumentacije između knjigovodstvenog servisa i klijenta  za područje Zadra se također ne naplaćuje, dok se izvan Zadra posebno naplaćuje po potrebi i dogovoru, jer se organizira i prilagođava u potpunosti potrebama klijenata.

SASTAVLJANJE GRAĐANSKIH POREZNIH PRIJAVA – za građane koje obvezuje zakon podnošenja istih ili u svrhu ostvarivanja prava na povrat poreza.

SASTAVLJANJE KREDITNIH ZAHTJEVA – klijentima osiguravamo pomoć pri popunjavanju kreditnih zahtjeva ili kompletno preuzimamo sastavljanje kreditnuh zahtjeva prema razini ugovorene usluge, što uključuje i kontaktiranje s bankama.

OTVARANJE OBRTA/TRGOVAČKOG DRUŠTVA – savjetujemo/posredujemo prilikom otvaranja obrta i/ili otvaranja/preuzimanja trgovačkih društava.

images (9)

FINANCIJSKO I POREZNO SAVJETOVANJE – financijsko savjetovanje se odvija na temelju neprekidnog praćenja zakonskih promjena, te poreznih i računovodstvenih propisa kroz zakone, pravilnike i smjernice koji se odnose na djelatnost cjelokupnog poslovanja klijenta. Temeljem takvog praćenja klijenta pomažemo mu u ostvarivanju željenog poslovnog rezultata, analiziramo i savjetujemo tijekom cijele godine. Savjetujemo o mogućnostima ulaganja ostvarene dobiti, mogućnostima zakonom dozvoljenih štednji kroz rezerviranja sredstava za planirane troškove budućih razdoblja poslovanja, kroz programe  koji omogućavaju smanjivanje poreznih opterećenja klijenta.

DOBIVANJE SREDSTAVA IZ EU FONDOVA – izrađujemo projekte za dobivanje bespovratnih sredstava iz strujturnih fondova EU i MINPO, kao i pravovremeno izvještavamo zainteresirane poduzetnike o najavljenim natječajima za buduća razdoblja.