Danas tvrtka zapošljava visokoobrazovane diplomirane ekonomiste, mlade ljude kao i one srednjih godina, pa sinergijom iskustva i mladenačkog entuzijazma jamči kvalitetu rada i zadovoljne klijente, što možete i provjeriti u nadležnim institucijama s kojima surađujemo: Porezna uprava, HZMO, HZZO, Državni zavod za statistiku itd.

images (13)

Računovodstvene i knjigovodstvene poslove obavljamo u skladu sa važećim zakonskim propisima, i to u duhu kodeksa profesionalne etike za računovođe: sva primljena dokumentacija i drugi podaci do kojih dolazimo u svome radu, za nas predstavljaju poslovnu tajnu, ova obaveza vrijedi trajno.

Vaše obveze su da sve potrebne knjigovodstvene isprave izradite u skladu s propisima te na naš prijedlog donesete računovodstvene politike. Vaša odgovornost je izrada istinite dokumentacije i davanje točnih podataka i elemenata za procjenu pozicija bilance.

Naše obveze su ustrojavanje, te ažurno i točno vođenje poslovnih knjiga i drugih knjigovodstvenih evidencija, sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja, priprema i izrada propisanih poreznih obračuna i godišnjih prijava, izrada svih potrebnih izvještaja za poslovne banke, izrada izvještaja za potrebe statističkih izvještaja i slično.

Osim stručnosti i znanja za uspješno računovodstvo potrebna je preciznost i spretnost, ali i kreativnost. Mi ne rješavamo probleme samo kada se dogode, već ih nastojimo predvidjeti unaprijed, na vrijeme na njih skrenuti pozornost i ukoliko je to moguće, pravodobnim iznalaženjem optimalnih rješenja otkloniti eventualne posljedice.